RUOKOLAHDEN PITÄJÄN IMMALANJÄRVEN KYLÄN MAAVERON MAKSAJAT 1600- JA 1700-LUKUJEN VAIHTEESSA

Lähde: Ruokolahden kruununmaakirja vuodelta 1708, VA8751, s. 220-222, mf LT1199
Tulkinta: Aulis Tenkanen 6.4.2008. Suluissa täydennyksiä kirkonkirjojen tai vuoden 1701 manttaaliluettelon tarjoamien viitteiden mukaan.

Maaveron maksaja  

Vero-
luku

Tilaryhmä

Huom! Armeijaa koskevat merkinnät osaksi vanhentuneita.

Måns Mölsse (Mölsä)

1/9

1

Under Bertell Rautias Dragoune Tienst

Jacob Jöransson Kymäläin
af slätt öde

1/12

Cnut Huchtain tai Michell Bengtsson (ml. 1701)

3/4

 

Niells Olofsson Kamajauhos (oik.omistajana Pentti Kamalain kirkonkirj. 1689?) hemman (v. 1661 maakirjassa Munckin rykmentin luutnantin fb.= frihemman och boställe eli virkatila)

Ei mainita manttaaliluettelossa v. 1701.

 

1/4

2

Bekommit Augment 1/12 Skatt utan hemman af Jöran Larsson Kåstamos 1/6 Skatt Ladwajerfi byy

Cnut Jönsson [Nuutti Jussinpka] Huchtains hemman

1/12

Hans Jäppin tai Olof Mattsson Jäppin (ml. 1701)

5/12

3

 

Caupi [Jakob] Kymäläin

1/8

4

Bekommit Augment Måns Wäsiwalos 1/12 Skatt i denneby, och af Anders Armins hemman 1/12 utan hemman i Jäskis Socken och Lijkolabyy

Simon (Jyrinp.) Ripattj, tillhjälp 1681
Ryttare af Majorens Compagnie (ml. 1701)

1/6

Lars Fräsare (Fräsäri)

Samuel Jöransson Fräsäri (1643-1733)
 (ml. 1701)

2/3

5

Ryttare af Majorens Compagnie

 Petter Pattias tai
Thomas Peersson  (Patjas) (ml. 1701:oik.omist.)

1/4
1/4

6

rten Salacka

1/4

Anders Hendersson tillhjälp 1691

1/4

 

Hend. Wässiwalo

 

1/4

7

Crono öde. Augment under Jacob Fräsares Dragoune Tienst i Wächwiälä.

Hend. Andersson Waittine tai Simon Andersson

1/4

8

Crono öde. 1707 Oppt. af Erich Eskillson.

Mårten Rautia
af slätt öde, dito Rautia

1/3
1/6

9

Capiteins Frihemman och Bostelle
af Infanterie

Niells Swensson Lamba

1/4

10

1708 öde

Påhl Armin tai Peer Hansson Pattias

1/6

1708 öde. Under Jacob Hendersson Harakas Drag. Tienst

Mattz Larsson Wartiain
slätt öde

1/8
1/8

1708 öde

Brusius Denga (oik.omistajat noin  v:sta 1673)

1/12

Peer Mattson Ripatti tai Hans Johansson Jäppin (ml. 1701: Hindrich Johansson Jäppi)

1/6

11

Munsterskrifwarens Hästhemman och Bostelle af Majorens Compagnie

Thomas Påhlsson tai Måns Wässiwalo

1/6

12

Augment under Thomas Jäppins Rustienst i denna byy

Johan Mattson

1/12

13

Crono öde

Cnut Påhlsson eller Cnut Månsson Hauka
af slätt öde

1/4
1/4

14

Under Jöran Sikains Dragoune Tienst

Brusius Denga (k. <1673) tai Simon Jacobsson Kymäläin

1/12

15

Augment under Peer Andersson Sindonius Rusttienst i Sindolabyy och Jäskis Socken.

Simon Jacobsson tai Jöran [Jacobsson] Kymäläin (ml. 1701: Ohlof Kymeläinen)

1/6

16

Qwartermästerens Hästhemman och Bostelle af Majorens Compagnie

Simon Bertellson tai Bertell Eskillson Ofwaska (ml. 1701: Bertill Koho)

1/6

17

Augment under Bertell Kåhos Dragoune Tienst i Hörckölä af 1/8 Skatt

Hend. Larsson Wässiwalo (ml. 1701: Lars Hendersson)

1/6

18

Första Corporals Hästhemman och Boställe af Majorens Compagnie

Grells Michelsson Wächwiläin
D:S: Anders (ml. 1701)

1/12

19

Augment under Olof Kymäläin i Sindola byy och Erich Huchtains Rusttienst i Hirslambj byy och Jäskis Socken

Lars Månsson Kiempin (ml. 1701)

1/12

20

Augment under Erich Jacobsson Höyhäs Rusttienst i Illmes byy

Matts Andersson Tåracka (ml. 1701)

1/24

21

Är lagdt under Major Turteltaubes Rusttienst i Sijtola byy under dess bruuka och hemmantahl

Huom! Tilaryhmitys tulkittu ja numeroitu maakirjasta veronkantonäkökohtien perusteella.