KIINTEISTÖSUUNNITTELUN OPINTOJAKSO TEKNILLISEN KORKEAKOULUN MAANMITTAUSTEKNIIKAN LAITOKSELLA SYKSYLLÄ 1991

 

Maa-20.103 (2 opintoviikkoa)

Luentotunteja 26 (2 viikossa), harjoitustunteja 26 (4 viikossa, paitsi viimeisellä kerralla 2).

 

Opettaja: dosentti Aulis Tenkanen ja vierailevat asiantuntijat (dipl. ins. Mauri Laasonen, Tampereen teknillinen korkeakoulu, rakennustekniikan osasto, geodesian ja fotogrammetrian laboratorio; apul.prof. Yrjö Tuppurainen, Oulun yliopisto, dipl.ins. Heikki Mäkinen, rakennusliikkeen kiinteistöjohtaja).

 

Asema: Kiinteistötalouden ja –arvioinnin syventymiskohteen opintojakso, jonka suositeltava opintojakso on 3.-4. opiskeluvuosi.

 

Tavoitteet: Perehdyttää kiinteistöjen alueelliseen kehittämissuunnitteluun lähinnä kiinteistötalouden ja hankkeen koordinoinnin näkökulmasta.

 

Sisältö: Kehittämishankkeen strateginen suunnittelu. Kiinteistö- ja maankäyttöjärjestelyt.

 

Tenttivaatimukset:
1. Tuppurainen, Yrjö – Päkkilä, Kari/VTT, rakennuslaboratorio ja Rakennuskirja Oy, 1988: Rakennuksen kunto ja käyttökelpoisuus, sivut 1-95, 145-169, yhteensä 122 sivua.

2. Hotanen, Jorma/Rationalisointiliitto ry, 1983: Systemaattisen tilasuunnittelun käsikirja, sivut 11-28, 36-59, 69-79, 150-158, 172-183, 203, yhteensä 75 sivua.
3. Luentoaineisto

 

Esitiedot: Rak-43.103 Rakennussuunnittelun perusteet.

 

Suositeltavat esitiedot: Maa-20.114 Rakennus- ja rantakaavoitus, Maa-20.115 Rakennus- ja rantakaavoituksen harjoitukset.

 

Luentojen jäsentely:
- Johdanto.

- Maanmittausviranomaisten ja alan yksityissektorin rooli kiinteistöjen kehittämisessä meillä ja muualla.

- Kiinteistön elinkaari ja siihen vaikuttava tekijät.

- Suunnittelutasot ja aikajänne. Rakennushankkeen keskeiset osapuolet ja päävaiheet.

- Strategisen suunnittelun pääpiirteet rakentamisessa: tarveselvitys ja hankesuunnitelma.
- Kehittämishankkeen organisointi, hallinta ja ohjaus.

- Rakennusmittaus ja –kartoitus perusparannushankkeissa.

- Kiinteistöjen kunnon ja käyttökelpoisuuden kartoitus.

- Strateginen suunnittelu alueellisissa kehittämishankkeissa.

- Strateginen ja operatiivinen suunnittelu laajahkoissa järjestelytoimituksissa.
- Alueellisista kiinteistöjärjestelyistä Suomessa ja eräissä muissa maissa

- Maankäyttösopimuksiin perustuvat muut järjestelyt.

- Asuntoalueiden perusparannushankkeet.

- Kiinteistöjen uuskäyttöhankkeet.

 

Harjoitukset:

Assistentit: dipl.ins. Kalle Kähkönen, yliassistentti Outi Torkkeli, yli-insinööri Hannu Aarnio.

 

Yleistä:
- Havainnollistaa asiantuntijajärjestelmän (ELSIE) käyttömahdollisuuksia rakennuttamishankkeen strategisessa suunnittelussa.

- Harjoitukset tehdään kahden hengen ryhmissä ja kahden tunnin jaksoissa.

- Kukin ryhmä kehittelee ja analysoi annetulle rakennuttamiskohteelle hankeohjelmaa asiantuntijajärjestelmän avulla.

- Kukin ryhmä tulostaa harjoituksesta yhden suunnitteluvaihtoehdon ja sitä koskevat tulokset.

 

Harjoitukset alkavat viikolla 42. Harjoitustehtävät suoritetaan niille varatuilla tunneilla.

 

Ilmoittautuneita oppilaita: 50.