25.5.2002 Aulis Tenkanen

OFTA FÖRESLAGNA FRÅGOR

Hur har släktnamnet Tenkanen bildats?
Tenkanen är ett gammalt karelskt släktnamn. Tenka var under den ryska regeringstiden en myntenhet, som användes också i Finland; därför trodde man länge, att namnet skulle hänsyfta på den. Övervägande delen av gamla finska släktnam leder dock sitt ursprung från ett manligt namn. Ännu på 1600-talet kändes Tenka bland ortodoxkarelare som ett manligt tilltalsnamn. Det var en folklig version av ryska namnet Dementij (uttalat ungefär djementij)<Dometios (grekiskt namn, som betyder domesticerare).

Även om Tenkanen hänsyftar på en ortodoxpatriark som kallades Tenka, innebär det inte nödvändigt, att någon nuvarande Tenkanen skulle faktiskt vara hans ättling; det var vanligt t.ex. i Viborgs omnejd, att en ny invånare tillägnade sig gårdens namn som sitt tilllägsnamn, som senare kunde bli släktnamn. Dessutom, vår släktnamn har också användt som soldatnamn, oberoende på soldatens civilnamn.

Hur har släktnamnet Tengén bildats?
En finne kunde inte bli präst utan att avstå från sitt traditionella släktnamn. Tengelin var ett alternativ.

Är alla som nu heter Tenkanen släktingar?
Inte 100 %. Det finns några som härstammar från Salmi socken, de syns ha ingenting att göra med vår släkt, som kommer från Sackola socken.

Är Tenkanen ett lagligt skyddat släktnamn?
Ja, men lagen hindrar tyvärr inte användingen av vårt namn som artistnamn.

Varifrån och varför kom stamföräldrarna till Sackola socken?
Enligt munlig tradition härstammar släkten från Estland, som ockuperades av tsar Peter år 1710. Stamfadern syns dock ha bott där endast temporärt, om traditionen överhuvudtaget stämmer.

Det berättas också att stamfadern skulle ha under det Stora Nordiska Kriget förts som krigsfånge till Nizni Novgorod. Det innebär, att han kan ha varit en soldat av Ruokolax socken och Tenkanens rote. Tyvärr vet vi inte, varför han bosatte sig just i Sackola efter kriget. I varje fall, det fanns ingen värnplikt i Sackola, som sedan 1721 hörde till den ryska delen av Karelen.

Använde en hustru sin makes namn på 1700- och 1800-talen?
Vanligen inte, om hennes make inte var av adelisk, borgerlig eller prästsläkt. En hustru förvarade vanligen sitt originala släktnamn.

Stamföräldrarana Jöran Tenganen och Anna Toiviainen bodde i Sackola socken sedan 1736. Var bor deras ättlingar i dag?
Helsingfors, Tammerfors och Vittis kan nämnas som städer där en hel mängd av deras ättlingar nu bor. Men de flesta bor spridda i Södra Finland.